Anglų kalbos kursas: A day in a life

2.3 Translate sentences

Dar pasipraktikuok, pabandyk išversti paprastus sakinukus į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
He doesn't like tea. - verčiama kaip: Jis nemėgsta arbatos.
I don't have a brother. - verčiama kaip: Aš neturiu brolio.
We travel a lot. - verčiama kaip: Mes daug keliaujame.
Does she have a break at midday? - verčiama kaip: Ar ji vidurdienį turi pertrauką?
He has a dog. - verčiama kaip: Jis turi šunį (a dog).
Do you have a flat? - verčiama kaip: Ar jūs turite butą?
They have a good car. - verčiama kaip: Jie turi gerą automobilį.
Do I have breakfast? - verčiama kaip: Ar aš pusryčiauju?
I have a good job. - verčiama kaip: Aš turiu gerą darbą.
Does my dog sleep all day? - verčiama kaip: Ar mano šuo (a dog) miega visą dieną (all day)?
She has breakfast very early. - verčiama kaip: Ji labai anksti pusryčiauja.
Does he start work early? - verčiama kaip: Ar jis anksti pradeda darbą?
You don't see your friends every day. - verčiama kaip: Tu nesusitinki su draugais kasdien.
We don't watch TV in the evening. - verčiama kaip: Mes nežiūrime televizoriaus vakarais.
You work from home. - verčiama kaip: Tu dirbi iš namų.
My dog sleeps a lot. - verčiama kaip: Mano šuo (a dog) daug miega.
Do we have time? - verčiama kaip: Ar mes turime laiko?
Do they like coffee? - verčiama kaip: Ar jie mėgsta kavą?
She doesn't read a lot. - verčiama kaip: Ji nedaug skaito.
You don't leave for work at 8.00 o'clock. - verčiama kaip: Tu neišeini į darbą aštuntą valandą.