Anglų kalbos kursas: A day in a life

2.1 Forms

Pasimokyk asmenuoti present simple laiką. 

- verčiama kaip:
We travel; Do we travel?; We don't travel - verčiama kaip: Mes keliaujame; Ar mes keliaujame?; Mes nekeliaujame
It travels; Does it travel?; It doesn't travel - verčiama kaip: Jis, ji (ne žmogus) keliauja; Ar jis, ji keliauja?; Jis, ji nekeliauja
She travels; Does she travel?; She doesn't travel - verčiama kaip: Ji keliauja; Ar ji keliauja?; Ji nekeliauja
You travel; Do you travel?; You don't travel - verčiama kaip: Tu keliauji/Jūs keliaujate; Ar tu keliauji?/Ar jūs keliaujate?; Tu nekeliauji/Jūs nekeliaujate
I travel; Do I travel?; I don't travel - verčiama kaip: Aš keliauju; Ar aš keliauju?; Aš nekeliauju
They travel; Do they travel?; They don't travel - verčiama kaip: Jie, jos keliauja; Ar jie, jos keliauja?; Jie, jos nekeliauja
He travels; Does he travel?; He doesn't travel - verčiama kaip: Jis keliauja; Ar jis keliauja?; Jis nekeliauja