Anglų kalbos kursas: A day in a life

2. PRESENT SIMPLE

PRESENT SIMPLE - esamasis paprastasis laikas

Anglų kalboje yra daug laikų. Ir tai nervina lietuvius, nes jie įsivaizduoja, kad visus tuos laikus reikia gerai išmokti ir naudoti. Tai nėra tiesa. Iš tiesų šnekamojoje ir darbinėje kalboje naudojami tik keturi laikai. Kiti laikai sutinkami grožinėje literatūroje, todėl jie kasdienėje ir darbinėje kalboje, žiūrint filmus, keliaujant, bendraujant su draugais iš viso nėra reikalingi. 

Present simple - pagrindinis šnekamosios kalbos laikas. Jis naudojamas dvejose situacijose:
1. Kalbant apie veiksmus, kurie vyksta DABAR + APLAMAI/PASTOVIAI/KARTOJASI, pvz.: I work as a teacher. (Aš dirbu mokytoja - aplamai), I get up at 7.00 o'clock. (Aš keliuosi septintą - kartojasi), I like chocolate. (Mėgstu šokoladą - pastoviai).
2. PERPASAKOJANT filmų, knygų siužetus, taip pat perpasakojant asmenines istorijas, jos nusakomos esamuoju laiku, tarsi vyktų dabar. 

TEIGIAMA FORMA
Teigiama forma sudaroma iš veiksmažodžio bendraties, nuėmus dalelytę 'to'. To travel - keliauti (bendratis), I travel -' aš keliauju'. Kalbėdami apie įvardžius he, she, it pridėsime galūnę -(e)s. Galūnės pridėjimo ir tarimo taisykles rasi nemokamame kurse 'Nulių nulis', temoje 'Interests'. 

I travel - aš keliauju
You travel - tu keliauji
He travels - jis keliauja
She travels - ji keliauja
It travels - jis, ji (ne žmogus) keliauja

We travel - mes keliaujame
You travel - jūs keliaujate
They travel - jie, jos keliauja

KLAUSIMUOSE, prieš teigiamo sakinio junginį atsiranda pagalbiniai žodeliai do, does. Taip pat, kalbant apie he, she, it, nusiima galūnė nuo pagrindinio veiksmažodžio.

Do I travel? - Ar aš keliauju?
Do you travel? - Ar tu keliauji?
Does he travel? - Ar jis keliauja?
Does she travel? - Ar ji keliauja?
Does it travel? - Ar jis, ji (ne žmogus) keliauja?

Do we travel? - Ar mes keliaujame?
Do you travel? - Ar jūs keliaujate?
Do they travel? - Ar jie, jos keliauja?

NEIGIAMOJE FORMOJE prieš veiksmažodį atsiranda pagalbiniai žodeliai su neiginiu not: do not = don't, does not = doesn't

I do not travel = I don't travel - aš nekeliauju
You do not travel = You don't travel - tu nekeliauji
He does not travel = He doesn't travel - ji nekeliauja
She does not travel = She doesn't travel - ji nekeliauja
It does not travel = It doesn't travel - jis, ji (ne žmogus) nekeliauja

We do not travel = We don't travel - mes nekeliaujame
You do not travel = You don't travel - jūs nekeliaujate
They do not travel = They don't travel - jie, jos nekeliauja- verčiama kaip: