Anglų kalbos kursas: A day in a life

6.4 Practice - translate sentences

She usually has three or four classes per day. - verčiama kaip: Ji dažniausiai turi tris ar keturias paskaitas per dieną.
After she gets up she has a shower and breakfast. - verčiama kaip: Po to kai ji atsikelia, ji prausiasi duše ir valgo pusryčius.
Monica works in a restaurant from six till eleven o'clock. - verčiama kaip: Monika dirba restorane nuo šeštos iki vienuoliktos valandos.
She has lunch at midday. - verčiama kaip: Ji pietauja vidurdienį.
On Sunday she always has dinner with her parents. - verčiama kaip: Sekmadienį ji visada vakarieniauja su tėvais.

Išversk sakinukus apie tekstą į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
If she doesn't work at the weekend, she sees her friends. - verčiama kaip: Jeigu savaitgalį ji nedirba, susitinka su draugais.
She gets up at 6.45. - verčiama kaip: Ji keliasi 6.45.
They go to the cinema, eat out, go to concerts. - verčiama kaip: Jie eina į kiną, kur nors pavalgo, eina į koncertus.
She usually cycles there. - verčiama kaip: Ji dažniausiai ten važiuoja dviračiu.
But Monica wants to be independent. - verčiama kaip: Bet Monika nori būti nepriklausoma.
Monica is a student. - verčiama kaip: Monika yra studentė.
Sometimes she works at the weekend, too. - verčiama kaip: Kartais ji dirba ir savaitgaliais.
She also goes shopping with her best friend. - verčiama kaip: Ji taip pat eina apsipirkti su savo geriausia drauge.
She leaves for the university at 7.30. - verčiama kaip: Ji išeina į universitetą 7.30.
She usually eats in a canteen with her friends. - verčiama kaip: Ji dažniausiai valgo valgykloje su draugais.
Monica likes her studies but she doesn't have much time to study. - verčiama kaip: Monikai patinka jos studijos, bet ji neturi daug laiko mokymusi.
She has a few breaks. - verčiama kaip: Ji turi kelias pertraukas.
Her classes start at eight o'clock. - verčiama kaip: Jos paskaitos prasideda aštuntą valandą.
Then she gets really tired. - verčiama kaip: Tada ji tikrai pavargsta.
Her parents want her to give up her job. - verčiama kaip: Jos tėvai nori, kad ji mestų savo darbą.
She studies business management. - verčiama kaip: Ji studijuoja verslo vadybą.
She works as a waitress in the evenings. - verčiama kaip: Vakarais ji dirba padavėja.