Anglų kalbos kursas: A day in a life

6.3 Text

Dabar pasiklausyk teksto, antrą kartą pasiklausyk teksto skaitydamas ir atlik užduotis.

- verčiama kaip:

Monica is a student. She studies business management at the university. She also works as a waitress in the evenings.

She gets up at 6.45, has a shower, eats breakfast and goes to the university. She lives near the university, so she usually cycles there. She leaves her house at 7.30 and gets at the university at 7.45. Her classes start at 8.00. She usually has about three or four classes per day.

She has lunch at about midday. She usually eats in a canteen with her friends. Her best friend's name is Ruth. 

In the evening Monica works in a restaurant. She works from 6.00 till 11.00 o'clock. She has a few breaks. Sometimes she works at the weekend, too. Then she gets really tired.

Monica likes her studies but she doesn't have much time to study because of her job. Her parents want her to give up work, but Monica wants to be independent. 

If she doesn't work at the weekend, she sees her friends. They go to the cinema, eat out, go to concerts. She also goes shopping with her best friend. 

On Sunday she always has dinner with her parents. 

- verčiama kaip:

Išversk šiuos paprastus sakinukus apie tekstą į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
Monica is a student. - verčiama kaip: Monika yra studentė.
Her parents want her to give up her job. - verčiama kaip: Jos tėvai nori, kad ji mestų savo darbą.
She usually has three or four classes per day. - verčiama kaip: Ji dažniausiai turi tris ar keturias paskaitas per dieną.
She usually eats in a canteen with her friends. - verčiama kaip: Ji dažniausiai valgo valgykloje su draugais.
Then she gets really tired. - verčiama kaip: Tada ji tikrai pavargsta.
They go to the cinema, eat out, go to concerts. - verčiama kaip: Jie eina į kiną, kur nors pavalgo, eina į koncertus.
She usually cycles there. - verčiama kaip: Ji dažniausiai ten važiuoja dviračiu.
Sometimes she works at the weekend, too. - verčiama kaip: Kartais ji dirba ir savaitgaliais.
Monica likes her studies but she doesn't have much time to study. - verčiama kaip: Monikai patinka jos studijos, bet ji neturi daug laiko mokymusi.
Monica works in a restaurant from six till eleven o'clock. - verčiama kaip: Monika dirba restorane nuo šešių iki vienuoliktos valandos.
On Sunday she always has dinner with her parents. - verčiama kaip: Sekmadienį ji visada vakarieniauja su tėvais.
But Monica wants to be independent. - verčiama kaip: Bet Monika nori būti nepriklausoma.
She has a few breaks. - verčiama kaip: Ji turi kelias pertraukas.
She leaves for the university at 7.30. - verčiama kaip: Ji išeina į universitetą 7.30.
After she gets up she has a shower and breakfast. - verčiama kaip: Po to kai ji atsikelia ji prausiasi duše ir valgo pusryčius.
She also goes shopping with her best friend. - verčiama kaip: Ji taip pat eina apsipirkti su savo geriausia drauge.
She works as a waitress in the evenings. - verčiama kaip: Vakarais ji dirba padavėja.
If she doesn't work at the weekend, she sees her friends. - verčiama kaip: Jeigu ji savaitgalį nedirba, ji susitinka su draugais.
She gets up at 6.45. - verčiama kaip: Ji keliasi 6.45.
Her classes start at eight o'clock. - verčiama kaip: Jos paskaitos prasideda aštuntą valandą.
She studies business management. - verčiama kaip: Ji studijuoja verslo vadybą.
She has lunch at midday. - verčiama kaip: Ji pietauja vidurdienį.