Anglų kalbos kursas: A day in a life

6.2 Flashcards

Pasitikrink, ar gerai išmokai žodžius. Apversk kortelę ir pamatysi teisingą variantą. 

- verčiama kaip:
a few - verčiama kaip: keletas
really - verčiama kaip: tikrai
management - verčiama kaip: vadyba
get tired - verčiama kaip: pavargti
business - verčiama kaip: verslas
leave - verčiama kaip: palikti, išeiti iš
canteen - verčiama kaip: valgykla
till - verčiama kaip: iki
work as - verčiama kaip: dirbti (kuo)
best - verčiama kaip: geriausias
study - verčiama kaip: mokytis, studijuoti
studies - verčiama kaip: studijos
give up - verčiama kaip: mesti (veiklą)
per day - verčiama kaip: per dieną
university - verčiama kaip: universitetas
also - verčiama kaip: taip pat
independent - verčiama kaip: savarankiškas, nepriklausomas