Anglų kalbos kursas: A day in a life

6.1 Match the words

Sujunk žodžius su jų vertimais.

- verčiama kaip:
business|management|university|canteen - verčiama kaip: verslas|vadyba|universitetas|valgykla
independent|management|canteen|university - verčiama kaip: savarankiškas|vadyba|valgykla|universitetas
study|studies|student - verčiama kaip: mokytis, studijuoti|studijos|studentas
leave|leave for|get tired|give up - verčiama kaip: palikti, išeiti iš|išeiti į|pavargti|mesti veiklą
also|per day|really|till|a few - verčiama kaip: taip pat|per dieną|tikrai|iki|keletas