Anglų kalbos kursas: A day in a life

6. A DAY IN A LIFE - new words

Išmok žodžius, o tada pasiklausyk teksto. Vėliau pasiklausyk jo dar kartą skaitydamas tekstą ir atlik užduotis.

- verčiama kaip:
study - verčiama kaip: mokytis, studijuoti
business - verčiama kaip: verslas
management - verčiama kaip: vadyba
also - verčiama kaip: taip pat
best - verčiama kaip: geriausias
work as - verčiama kaip: dirbti (kuo)
independent - verčiama kaip: savarankiškas, nepriklausomas
studies - verčiama kaip: studijos
university - verčiama kaip: universitetas
leave - verčiama kaip: palikti, išeiti iš
canteen - verčiama kaip: valgykla
give up - verčiama kaip: mesti (veiklą)
till - verčiama kaip: iki
per day - verčiama kaip: per dieną
really - verčiama kaip: tikrai
a few - verčiama kaip: keletas
get tired - verčiama kaip: pavargti