Anglų kalbos kursas: A day in a life

5.1 Practice

Sudėk žodžius teisinga tvarka.

- verčiama kaip:
We usually have dinner at 7.00 . - verčiama kaip: Mes dažniausiai vakarieniaujame septintą valandą.
I always have coffee in the morning . - verčiama kaip: Aš visada ryte geriu kavą.
She travels every year . - verčiama kaip: Ji kasmet keliauja.
I every year travel every year. - verčiama kaip: Aš kasmet keliauju.
He is never at work at nine o'clock . - verčiama kaip: Jo niekada nebūna darbe devintą valandą.
He sometimes goes to the cinema . - verčiama kaip: Jis kartais vaikšto į kiną.
I often see friends often. - verčiama kaip: Aš dažnai susitinku su draugais.
They play board games every weekend . - verčiama kaip: Jie kiekvieną savaitgalį žaidžia stalo žaidimus.
I often see friends . - verčiama kaip: Aš dažnai susitinku su draugais.
Do you read every day ? - verčiama kaip: Ar tu kasdien skaitai?