Anglų kalbos kursas: A day in a life

5. ADVERBS OF FREQUENCY

ADVERBS OF FREQUENCY - dažnio aplinkybės

Dažnio aplinkybės always (visada), usually (dažniausiai), often (dažnai), sometimes (kartais), hardly ever (beveik niekada) ir never (niekada) sakinyje
- eina po veiksmažodžio, pvz.: I always get up at 7.00 o'clock. 
- bet prieš veiksmažodžio 'būti' formas (am, is, are), pvz.: I am never at home in the evening. 
Labai dažnai angliakalbiai dažnio aplinkybes sometimes ir usually iškelia į sakinio priekį, pvz.: Sometimes I go to the cinema. Nors gramatiškai tai klaida, bet visi taip šneka :) 

Visos kitos dažnio aplinkybės būna sakinio gale, pvz.: I go to work every day. 

- verčiama kaip: