Anglų kalbos kursas: A day in a life

1. NEW WORDS - routine

NEW WORDS - Routine

Kiekvieno skyriaus pradžioje pateiksime reikalingiausių temų pagrindinus žodžius, kad galėtum plėsti savo anglų kalbos žodyną.

Šios temos žodžiai skirti kasdienei rutinai.

- verčiama kaip:
get to work - verčiama kaip: ateiti į darbą
wake up - verčiama kaip: nubusti
go to bed - verčiama kaip: eiti miegoti
wash - verčiama kaip: praustis
surf the net - verčiama kaip: naršyti internete
leave for work - verčiama kaip: išeiti į darbą
get dressed - verčiama kaip: apsirengti
read magazines - verčiama kaip: skaityti žurnalus
get up - verčiama kaip: atsikelti (iš lovos)
see friends - verčiama kaip: susitikti su draugais
have dinner - verčiama kaip: vakarieniauti
have breakfast - verčiama kaip: pusryčiauti
watch TV - verčiama kaip: žiūrėti televizorių
have a break - verčiama kaip: turėti pertrauką
go to work - verčiama kaip: eiti į darbą
go to the cinema - verčiama kaip: eiti į kino teatrą
go home - verčiama kaip: eiti namo
routine - verčiama kaip: rutina
get to work - verčiama kaip: eiti į darbą
have lunch - verčiama kaip: pietauti
go to the theatre - verčiama kaip: eiti į teatrą