–Hello, sir, do you have a reservation?, – mane pasitinka jaunutė registatūros darbuotoja. Imu įnirtingai linksėti galvą.
– Yes, I reservated bukingkom1. – išspaudžiu visą sakinį.
– Sorry2, sir? – Perklausia manęs registratorė. Kieno ji čia atsiprašinėja? Apsidairau, šalia nieko nėra. Gal jai nesmagu, kad nežino, kas aš toks?
– Please my pass3. – Ištiesiu jai pasą. – Which my room?4 – Nusprendžiu greičiau išsiaiškinti, kuriame kambaryje mane apgyvendins. Registratorė keistai į mane žvilgteli, paima pasą ir išspaudžia:
– Thank you, sir.
Gal ji nelabai angliškai moka?? Patikrina kažką kompiuteryje ir paduoda pasą atgal:
– Here’s your passport, sir.
Pasas yra 'passport'? Tai dėl to čia taip keistai į mane dėbso? Didelė čia klaida ar kaip? Vis tiek visi supranta...
– You are staying for four nights, right?
– Yes, – išspaudžiu.
– Can you sign here, please?
Atkiša lapą ir tušinuką. Turbūt reik pasirašyt, negi ji mano, kad pabėgsiu?
– I not run away5, – pajuokauju. Ji dar keisčiau dėbteli. Neturi jumoro jausmo tie užsieniečiai. Tiek to.
– Here’s your key. Your room is three oh six6, on the third floor.
– What? What? – Kokį ten skaičių pasakė, net prakaitas išpylė. Oi, ačiū dievui, ant kortelės numeris užrašytas,– three hungred7 six. Išdidžiai jai pakartoju skaičių, matomai skaičiuoti moka tik iki dešimt. Ir linktelėjęs galvą nueinu.

1Pažodinis vertimas iš 'rezervavau booking.com' svetainėje.
2'Sorry' angliškai sakomas atsiprašant ir perklausiant, jeigu neišgirdote, ką kitas žmogus pasakė.
3Pažodinis vertimas iš 'prašau mano pasą'. Anglai sakytų 'Here's my passport'.
4Pažodinis vertimas iš 'Kuris mano kambarys?', anglai sakytų 'What room am I in?' arba 'What is my room number?'.
5Pažodinis vertimas iš 'Aš nepabėgsiu.', turi būti 'I won't run away.'
6Kambario numerį anglai sako po vieną skaičių, naudoja kiekinius (vienas, du, trys), o ne kelintinius (pirmas, antras, trečias) skaitvardžius, kaip mes.
7Dažna lietuvių klaida, taria /ˈhʌngrəd/, o ne /ˈhʌndrəd/.
Apie mus | Facebook puslapis | Mūsų draugai