Na po tokio sunkaus pusdienio reiktų užkąsti kavinėje, labai norisi šiltos sriubos. Padavėja prieina maloniai šypsodamasi, bet jau suprantu, kad užsienyje šypsenos nieko gero nežada.
– Are you ready to order, sir?, – paklausia ji.
‚Order?‘1 galvoju, prie ko čia tvarka?? Na tiek to.
– Please give me a soap2, – tariu jai stengdamasis nuoširdžiai šypsotis.
– Soap, sir? Do you mean soup? – Linkteliu galvą, nepatinka jai mano tarimas matote.. Tai tegul taria savaip. Kokie nedraugiški tie užsieniečiai. Aiškiai supranta, ko jų prašai, vis tiek taiso kiekviena pasitaikiusia proga.
– And for the main course3? – pažadina padavėja iš minčių?
– Do you mean ‚of course‘? – Galiu ir aš jai parodyti, kad moku angliškai. Ji užverčia į viršų akis ir paberia:
– Would you like meat, fish, vegetarian dish after the soup?
Baksteliu į meniu užsimerkęs, tada atsimerkiu ir sakau:
– Yes, this.
Padavėja bando suturėti juoką:
– Steak, medium, rare or well done?4
Suprantu tik žodį ,,medium‘‘, na, vidutinio dydžio porcija turėtų būti pats tas.
– Ok, sir.
Atneša maistą, pusžalės mėsos šmotą. Aiškiai paprašiau vidutinio dydžio porcijos, o čia... Tiek to. Dabar reik paprašyt, kad paskaičiuotų.
– Count, please.5– Paprašau jai priėjus.
– Sorry? – Atsako ši.
Vėl tas ‚sorry‘, na tikrai, kad jie labai jau mandagūs, už viską atsiprašinėja. Akivaizdu, kad mergina angliškai nelabai, teks gestais paaiškinti, rodau vieną pirštą, sakau ‚one jevro‘6, rodau penkis, sakau ‚five jevro‘, parodau abiejų rankų pirštus, ‚ten jevro, a?'
Ji nusikvatoja ir atsako, – I‘ll get the bill.7
Kokį Bilį ji čia kvies?? – Atneša man sąskaitą, joks Bilis neprieina. Čia gal toks angliškas jumoras? Ne veltui sako, kad angliškų juokų normaliam žmogui nesuprast.

1Order – užsakymas, tvarka
2Soap – muilas, soup – sriuba, lietuviai dažnai painioja šiuos žodžius
3Main course – pagrindinis patiekalas
4'Medium steak' – pusiau iškeptas steikas, 'rare' – pusžalis, 'well done' – gerai iškeptas
5Pažodinis vertimas iš lietuvių kalbos 'paskaičiuokit, prašau', anglai sako 'Can I have the bill, please?'
6Lietuviai dažnai 'euro' taria ne /'jurau/, o rusiškai /jevro/.
7Bill – sąskaita
Apie mus | Facebook puslapis | Mūsų draugai