Išsinuomavau iš anksto mašiną. Taigi nuėjus į nuomos punką klausiu:
– I have reserved car in your company1, - sakau jaunam vyrukui.
– You mean, you have a reservation?, – perklausia jis.
– Yes, yes, I reserved a car, it is ok.
– Can I have your name and reference number2, please?
Vardą pasisakau, kokio numerio jam reikia? Gimimo metų? – ištiesiu jam dokumentus, susiras pats.
– Thank you, sir, are there any additional drivers?3 – paklausia vaikinukas.
– No, no, I don't need drivers, I can drive me4.
– Ok, if there are any parking tickets or speeding fines, you’ll have to pay for them yourself.
– Oh, speeding is fine? – geras, nėr baudų už greičio viršijimą5.
– Here is your key, if you return the car with a full tank, there is no additional charge. – Sako vaikinukas paduodamas raktus.
– Ok, – sakau, nors nieko nesuprantu.
– Can I have your credit card?
Tai jau nori pinigų. Paduodu kortelę, susirūpinęs, ar beliks nors kiek pinigų pragyvenimui.

1Pažodinis vertimas iš 'rezervavau mašiną', anglai sako 'I have a reservation'.
2Reference number – užsakymo numeris
3Ar dar kas nors vairuos automobilį?
4Gramatiškai neteisingas sakinys, pažodinis vertimas iš lietuvių kalbos 'galiu vairuoti pats'.
5'Fine' turi skirtingas reikšmes 'piniginė bauda' ir 'leistina'.




Apie mus | Facebook puslapis | Mūsų draugai