Anglų kalbos kursas: Reikalingiausios frazės

2. TABLE MANNERS - prie stalo

TABLE MANNERS - prie stalo

Dažnai žmonės nemoka pasakyti elementarių frazių 'skanaus', 'skanių pietų' ir pan. ir todėl geriau pasirenka nesakyti nieko. Enjoy your meal. - 'Skanaus.', Have a nice lunch. - Skanių pietų. Abiem atvejais atsakymas Thanks. Geriant sakoma Cheers! - Į sveikatą!

Dar viena reikalinga frazė 'Paragauk šių sausainių' - Try some of these biscuits. 

Paduodant kažką sakome Here you are. - 'Prašau.'

Maistą pagiriame That was delicious. - 'Buvo skanu.'

- verčiama kaip: