Anglų kalbos kursas: Reikalingiausios frazės

3.3 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai frazes.

- verčiama kaip:
Sorry? Can you say that again? - verčiama kaip: Prašau? Gal galite pakartoti?
I have just found out. Sorry for your loss. - verčiama kaip: Ką tik sužinojau. Apgailestauju dėl netekties.
Can I have a pen? - verčiama kaip: Gal galit paskolinti parkerį?
Just a minute. - verčiama kaip: Luktelk minutėlę.