Anglų kalbos kursas: Reikalingiausios frazės

3.1 Phrases

Dabar išmok frazes, apie kurias skaitei. 

- verčiama kaip:
I have just found out. Sorry for your loss. - verčiama kaip: Ką tik sužinojau. Apgailestauju dėl netekties.
Sorry? Can you say that again? - verčiama kaip: Prašau? Gal galite pakartoti?
Can I have a pen? - verčiama kaip: Gal galit paskolinti parkerį?
Just a minute. - verčiama kaip: Luktelk minutėlę.