Anglų kalbos kursas: Reikalingiausios frazės

3. OTHER PHRASES - kitos frazės

OTHER PHRASES - kitos frazės

PRAŠYMAS PALAUKTI
Frazė Wait a minute, kuri taip gražiai išsiverčia iš lietuvių kalbos 'Palauk minutėlę', iš tiesų dažniausiai turi labiau neigiamą reakciją 'Pala, kažkas čia ne taip...'. Todėl, jeigu nori paprašyti, kad žmogus palauktų, sakyk Just a minute./Just a second

PRAŠYMAS PAKARTOTI
Jeigu neišgirdai, ką žmogus pasakė, perklausk Sorry?. Jeigu nori, kad pakartotų sakyk Can you say that again?

PRAŠYMAS PADUOTI
Jeigu nori paprašyti parkerio, sakyk Can I have a pen?. Frazė Can I have...? tinka prašant bet ko ir labai dažnai sutinkama. Paduodant sakyk Here you are.

UŽUOJAUTOS SAKYMAS
Jeigu nori pareikšti užuojautą sakyk I have just found out. Sorry for your loss. - 'Ką tik sužinojau. Užjaučiu dėl netekties.' Na, o jeigu užuojautą pareikš tau, atsakyk Thank you. - verčiama kaip: