Kasdienės frazės

Anglų kalbos kursas


Sudėtingumas: Lygis A0

Kurso įvertinimas:
46

1. GREETINGS - pasisveikinimas
1.1 Phrases
1.2 Put the words in the correct order
1.3 Flashcards
1.4 Dialogues - listening
1.5 Dialogues - practice
2. TABLE MANNERS - prie stalo
2.1 Phrases
2.2 Find the mistake
2.3 Flashcards
2.4 DIALOGUES - listening
2.5 DIALOGUES - practice
3. OTHER PHRASES - kitos frazės
3.1 Phrases
3.2 Choose the correct option
3.3 Flashcards
3.4 DIALOGUES - listening
3.5 DIALOGUES - practice
4. SAYING GOODBYE - atsisveikinimas
4.1 Phrases
4.2 Put the words in the correct order
4.3 Flashcards
4.4 DIALOGUES - listening
4.5 DIALOGUES - practice