Anglų kalbos kursas: OWN

2. PRACTICE - treniravimasis

clown - verčiama kaip: clown
frown - verčiama kaip: frown
brown - verčiama kaip: brown
down - verčiama kaip: down

Pasimokyk tarti priesagą OWN.

- verčiama kaip: