Anglų kalbos kursas: OU & OA

2.1 Sound OU - junginys OU

round - verčiama kaip: round

Pradėk nuo junginio OU.

- verčiama kaip:
proud - verčiama kaip: proud
ground - verčiama kaip: ground