Anglų kalbos kursas: OLD, AI & EA

1. EXPLANATION - paaiškinimas

AI tariame /ei/, pvz.: rain /rein/

BET! said /sed/ - pasakė

- verčiama kaip:
said - verčiama kaip: /sed/
sea - verčiama kaip: /si:/
head - verčiama kaip: /hed/

EA tariame /i:/, pvz.: sea /si:/

BET! head /hed/ - galva, sweat /swet/ - prakaitas

- verčiama kaip:
rain - verčiama kaip: /rein/
sweat - verčiama kaip: /swet/

SOUNDS OLD, AI & EA - OLD, AI ir EA tarimas

OLD tariame /ould/, pvz.: hold /hould/

- verčiama kaip:
hold - verčiama kaip: /hould/