Anglų kalbos kursas: O & U - uždaras skiemuo

2.2 Sound U - garsas U

bug - verčiama kaip: bug
sun - verčiama kaip: sun

Pasimokyk tarti garsą U.

- verčiama kaip:
nut - verčiama kaip: nut
bus - verčiama kaip: bus