Anglų kalbos kursas: O & U - uždaras skiemuo

2.1 Sound O - garsas O

fog - verčiama kaip: fog

Pradekime nuo garso O.

- verčiama kaip:
dog - verčiama kaip: dog
not - verčiama kaip: not
box - verčiama kaip: box