Anglų kalbos kursas: O & U - uždaras skiemuo

1. EXPLANATION - paaiškinimas

not - verčiama kaip: not

U uždarame skiemenyje tariama kaip trumpa a

Pasiklausyk pavyzdžio.

- verčiama kaip:
dog - verčiama kaip: dog
nut - verčiama kaip: nut
fog - verčiama kaip: fog
log - verčiama kaip: log

O & U - uždarame skiemenyje

Primenu, kad uždaras skiemuo yra toks skiemuo, kurį sudaro viena balsė (a, e, i, y, o arba u) ir užbaigia viena arba dvi priebalsės (likusios raidės). Prieš balsę taip pat gali būti priebalsių. 

O uždarame skiemenyje tariasi, kaip trumpą o

Pasiklausyk pavyzdžio. 

- verčiama kaip: