Anglų kalbos kursas: O & U - atdaras skiemuo

2. PRACTICE - treniravimasis

Pasimokyk tarti garsus.

- verčiama kaip: