Anglų kalbos kursas: O & U - atdaras skiemuo

1. EXPLANATION - paaiškinimas

O & U - atdarame skiemenyje

Primenu, kad atdaras skiemuo yra toks skiemuo, kuris baigiasi balse (a, e, i, y, o arba u) arba jame yra viena balsė + viena priebalsė + e. E žodžio gale nesitaria.

O uždarame skiemenyje tariasi /ou/

Pasiklausyk pavyzdžio. 

- verčiama kaip:
nose - verčiama kaip: /ou/
cube - verčiama kaip: /ju:/

U atdarame skiemenyje tariama kaip trumpa /ju:/

Pasiklausyk pavyzdžio.

- verčiama kaip: