Anglų kalbos kursas: EE, OO & OW

1. EXPLANATION - paaiškinimas

slow - verčiama kaip: /slou/
loop - verčiama kaip: /lu:p/
book - verčiama kaip: /buk/
green - verčiama kaip: /gri:/
flood - verčiama kaip: /flad/

OO dažniausiai tariame /u/ arba /u:/, pvz.: book /buk/, loop /lu:p/, bet flood /flad/ - potvynis, blood /blad/ - kraujas


- verčiama kaip:

SOUNDS EE, OO & OW - EE, OO ir OW tarimas

EE dažniausiai tariame /i:/, pvz.: green /gri:/


- verčiama kaip:

OW tariame /ou/, pvz.: slow /slou/, bet cow /kau/ - karvė 

- verčiama kaip:
blood - verčiama kaip: /blad/
cow - verčiama kaip: /kau/