Anglų kalbos kursas: C

1. EXPLANATION - paaiškinimas

cat - verčiama kaip: /ke:t/

SOUND C - garsas C

Raidę C tariame kaip /s/, kai po jos eina i, y ir e, pvz.: city /siti/

Raidę C tariame kaip /k/ visais kitais atvejais, pvz.: cat /ke:t/

- verčiama kaip:
city - verčiama kaip: /siti/