Anglų kalbos kursas: AR, OR, IR, UR, ER

2.3 Sounds ER, IR, UR - garsai ER, IR, UR

nurse - verčiama kaip: nurse

Pasimokyk tarti ER, IR, UR.

- verčiama kaip:
certain - verčiama kaip: certain
bird - verčiama kaip: bird