Anglų kalbos kursas: AR, OR, IR, UR, ER

2.2 Sound OR - garsas OR

Pasimokyk tarti OR.

- verčiama kaip:
for - verčiama kaip: for
sport - verčiama kaip: sport
morning - verčiama kaip: morning