Anglų kalbos kursas: AR, OR, IR, UR, ER

1. EXPLANATION - paaiškinimas

Junginiai UR, IR, ER tariami /ɜ:/ (giliai gerklėje tariamas garsas), pzv: turn /tɜ:n/, girl /gɜ:l/, nerd /nɜ:d/

- verčiama kaip:
turn - verčiama kaip: /tɜ:n/
car - verčiama kaip: /ka:/

SOUNDS AR, OR, IR, UR, ER - Garsai AR, OR, IR, UR, ER

Junginį AR skiemenyje tariame kaip ilgą /a:/, r netariame, pzv.: car /ka:/ 

- verčiama kaip:
girl - verčiama kaip: /gɜ:l/

Junginį OR tariame, kaip ilgą /o:/, pvz.: short /šo:t/

- verčiama kaip:
short - verčiama kaip: /šo:t/
nerd - verčiama kaip: /nɜ:d/