Anglų kalbos kursas: A, E & I - atdaras skiemuo

1. EXPLANATION - paaiškinimas

E atdarame skiemenyje tariama kaip trumpa /i:/.

Pasiklausyk pavydžio. 

- verčiama kaip:

A, E & I - atdarame skiemenyje

Atdaras skiemuo yra toks skiemuo, kuris baigiasi balse (a, e, i, y, o arba u) arba jame yra viena balsė + viena priebalsė + e. E žodžio gale nesitaria.

A uždarame skiemenyje tariasi, kaip ilga /ei/

Pasiklausyk pavyzdžio. 

- verčiama kaip:
me - verčiama kaip: /i:/

I ir uždarame skiemenyje tariama kaip trumpa /ai/

Pasiklausyk pavyzdžio.

- verčiama kaip:
make - verčiama kaip: /ei/
kite - verčiama kaip: /ai/