Anglų kalbos kursas: A, E & I - uždaras skiemuo

1. EXPLANATION - paaiškinimas

E uždarame skiemenyje tariama kaip trumpa e.

Pasiklausyk pavydžio. 

- verčiama kaip:

I uždarame skiemenyje tariama kaip trumpa i

Pasiklausyk pavyzdžio.

- verčiama kaip:
pen - verčiama kaip: tariame trumpą e
pin - verčiama kaip: tariame trumpą i

A, E & I - uždarame skiemenyje

Anglų kalboje daug vienskiemenių ir dviskiemenių žodžių. Tarimo taisykles pradėsime nuo jų. 

Uždaras skiemuo yra toks skiemuo, kurį sudaro viena balsė (a, e, i, y, o arba u) ir užbaigia viena arba dvi priebalsės (likusios raidės). Prieš balsę taip pat gali būti priebalsių. 
A uždarame skiemenyje tariasi, kaip ilga e

Pasiklausyk pavyzdžio. 

- verčiama kaip:
mat - verčiama kaip: tariame ilgą e