Anglų kalbos kursas: Things

2.1 Practice

Pabandyk išversti paprastus sakinukus į anglų kalbą. Apversk kortelę ir pasitikrink, ar išvertei teisingai. 

- verčiama kaip:
Whose wallet is this? - verčiama kaip: Kieno čia piniginė?
That is my book, not Tom's. - verčiama kaip: Ten mano knyga, ne Tomo.
Is that your watch? - verčiama kaip: Ar ten tavo laikrodis?
These are my glasses and those are Jane's glasses. - verčiama kaip: Čia mano akiniai, o ten Džeinės akiniai.
These aren't my pictures. - verčiama kaip: Čia ne mano nuotraukos.
This isn't my credit card. - verčiama kaip: Tai - ne mano kreditinė kortelė.
Those are my keys. - verčiama kaip: Ten mano raktai.
Is that your driving licence? - verčiama kaip: Ar ten tavo vairuotojo pažymėjimas?