Anglų kalbos kursas: Things

4. OBJECT PRONOUNS

OBJECT PRONOUNS - Galininkiniai įvardžiai (atsakantys į klausimą ką?)

Jeigu pameni, žodžių tvarka anglų kalbos sakinyje labai griežta. Sakinio pradžioje būna veiksnys (kas?), o po veiksmažodžio eina papildinys (ką?). Daiktavardžių 'kas?' ir 'ką?' , o įvardžių galininkas turi kitą formą. Kilmininko linksnio (kieno?) įvardį jau moki, todėl galima sudėlioti visą įvardžių lentelę.

Kas? I - aš
kieno? MY - mano
ką? ME - mane

kas? YOU - tu, jūs
kieno? YOUR - tavo, jūsų
ką? YOU - tave, jus

Kas? HE - jis
kieno? HIS - jo
ką? HIM - jį

Kas? SHE - ji
kieno? HER - jos
ką? HER - ją

Kas? IT - jis, ji (ne žmogus)
kieno? ITS - jo, jos
ką? IT - jį, ją

Kas? WE - mes
kieno? OUR - mūsų
ką? US - mus

Kas? THEY - jie, jos
kieno? THEIR - jų
ką? THEM - juos, jas

Dabar pasiklausyk, kaip jie tariami ir pabandyk išmokti.


- verčiama kaip:
he - his - him - verčiama kaip: jis - jo - jį
it - its - it - verčiama kaip: jis, ji (ne žmogus) - jo, jos - jį, ją
they - their - them - verčiama kaip: jie, jos - jų - juos, jas
you - your - you - verčiama kaip: tu, jūs - tavo, jūsų - tave, jus
she - her - her - verčiama kaip: ji - jos - ją
we - our - us - verčiama kaip: mes - mūsų - mus
I - my - me - verčiama kaip: aš - mano - mane