Anglų kalbos kursas: The start

2.2 Spell

SPELL - pasakyk paraidžiui

Pasakyk šiuos žodžius paraidžiui. 

- verčiama kaip:
b a n k - verčiama kaip: bank
y o u r - verčiama kaip: your
g o - verčiama kaip: go
f i l e - verčiama kaip: file
t i n y - verčiama kaip: tiny
b o x - verčiama kaip: box
q u e e n - verčiama kaip: queen
p e t - verčiama kaip: pet
h e l l o - verčiama kaip: hello
t e n - verčiama kaip: ten
b i l l - verčiama kaip: bill
h a t - verčiama kaip: hat
w e t - verčiama kaip: wet
j e t - verčiama kaip: jet
g r e e n - verčiama kaip: green
z o o - verčiama kaip: zoo
f a l l - verčiama kaip: fall
wrong - verčiama kaip: wrong
s o c k - verčiama kaip: sock
r o s e - verčiama kaip: rose
d e s k - verčiama kaip: desk