Anglų kalbos kursas: The start

1.2 Unstressed syllable

UNSTRESSED SYLLABLE - nekirčiuotas skiemuo

Dažnai nekirčiuotame skiemenyje, jie dažniausiai būna žodžio gale, tariame kietą /e/, kuri tarsi pereina į /a/. Anglai šį garsą vadina schwa /šwua/. Pasiklausyk. 

- verčiama kaip:
doctor - verčiama kaip: paskutinis skiemuo nekirčiuotas
taller - verčiama kaip: paskutinis skiemuo nekirčiuotas
teacher - verčiama kaip: paskutinis skiemuo nekirčiuotas
arrive - verčiama kaip: pirmas skiemuo nekirčiuotas