Anglų kalbos kursas: The start

5.2 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai žodžius. 

- verčiama kaip:
hello - verčiama kaip: labas
your - verčiama kaip: tavo, jūsų
can - verčiama kaip: galėti
name - verčiama kaip: vardas
spell - verčiama kaip: sakyti paraidžiui
surname - verčiama kaip: pavardė
that - verčiama kaip: tas, anas
goodbye - verčiama kaip: viso gero
yes - verčiama kaip: taip
how? - verčiama kaip: kaip?
what? - verčiama kaip: kas? ką? (kalbant ne apie žmogų); koks? kokia?
my - verčiama kaip: mano