Anglų kalbos kursas: The start

4.7 Revision

REVISION - kartojimas

Pabandyk išversti paprastus sakinukus į anglų kalbą. Apversk kortelę ir pasitikrink, ar išvertei teisingai. 

- verčiama kaip:
He is not John. / He's not John. / He isn't John. - verčiama kaip: Jis nėra Džonas.
Is he Oscar? - verčiama kaip: Ar jis yra Oskaras?
I am Anna. / I'm Anna. - verčiama kaip: Aš esu Ana.
Am I Oscar? - verčiama kaip: Ar aš esu Oskaras?
It is Vilnius. / It's Vilnius. - verčiama kaip: Tai yra Vilnius.
She is Stella. / She's Stella. - verčiama kaip: Ji yra Stela.
It is Spain. / It's Spain. - verčiama kaip: Tai yra Ispanija.
She is not Vicky. / She isn't Vicky. / She's not Vicky. - verčiama kaip: Ji nėra Viki.
I am not Sarah. / I'm not Sarah. / I aren't Sarah. - verčiama kaip: Aš nesu Sara.
Is he Jason? - verčiama kaip: Ar jis yra Džeisonas?
He is Tom. / He's Tom. - verčiama kaip: Jis yra Tomas.
Are you Jane? - verčiama kaip: Ar tu esi Džeinė?
It is not Boston. / It isn't Boston. / It's not Boston. - verčiama kaip: Tai nėra Bostonas.
She is not Lucy. / She isn't Lucy. / She's not Lucy. - verčiama kaip: Ji nėra Liusė.
You are Peter. / You're Peter. - verčiama kaip: Tu esi Pyteris.
I am Peter. / I'm Peter. - verčiama kaip: Aš esu Pyteris.
Am I Colin? - verčiama kaip: Ar aš esu Kolinas?
Is she Olga? - verčiama kaip: Ar ji yra Olga?
Is she Natalie? - verčiama kaip: Ar ji yra Natali?
She is not Jane. / She isn't Jane. / She's not Jane. - verčiama kaip: Ji nėra Džeinė.
I am not Andy. / I'm not Andy. / I aren't Andy. - verčiama kaip: Aš nesu Endis.
He is not Andrew. / He isn't Andrew. / He's not Andrew. - verčiama kaip: Jis nėra Endrius.
Is it Italy? - verčiama kaip: Ar tai yra Italija?
He is Peter. / He's Peter. - verčiama kaip: Jis yra Pyteris.
Are you Oscar? - verčiama kaip: Ar tu esi Oskaras?
Is it Barcelona? - verčiama kaip: Ar tai yra Barselona?
Is it Paris? - verčiama kaip: Ar tai yra Paryžius?
Is she Amanda? - verčiama kaip: Ar ji yra Amanda?
It is not France. / It isn't France. / It's not France. - verčiama kaip: Tai nėra Prancūzija.
Are you Colin? - verčiama kaip: Ar tu esi Kolinas?
Am I Jane? - verčiama kaip: Ar aš esu Džeinė?
He is not Andy. / He isn't Andy. / He's not Andy. - verčiama kaip: Jis nėra Endis.
It is not London. / It isn't London. / It's not London. - verčiama kaip: Tai nėra Londonas.
She is Valerie. / She's Valerie. - verčiama kaip: Ji yra Valerija.
I am not John. / I'm not John. / I aren't John. - verčiama kaip: Aš nesu Džonas.
Is he Colin? - verčiama kaip: Ar jis yra Kolinas?
You are not Anna. / You aren't Anna. / You're not Anna. - verčiama kaip: Tu nesi Ana.
You are not Andy. / You aren't Andy. / You're not Andy. - verčiama kaip: Tu nesi Endis.
You are Sarah. / You're Sarah. - verčiama kaip: Tu esi Sarah.
You are not John. / You aren't John. / You're not John. - verčiama kaip: Tu nesi Džonas.
I am Peter. - verčiama kaip: Aš Pyteris.