Anglų kalbos kursas: The start

4.5 Short negative form

SHORT NEGATIVE FORM - sutrumpinta neigiama forma

Neigiami sakiniai taip pat trumpinami. Jie trumpinami dvejopai: arba trumpiname įvardį ir veiksmažodį, arba veiksmažodį su 'not'.

I am not = I'm not = I aren't
You are not = You're not = You aren't
He is not = He's not = He isn't
She is not = She's not = She isn't
It is not = It's not = It isn't

Pirmiausia paklausyk, kaip tariami trumpiniai 'isn't' ir 'aren't'.

- verčiama kaip:
isn't - verčiama kaip: is not trumpinys
aren't - verčiama kaip: are not trumpinys

Išklausyk sakinį ir parink, kurį variantą girdėjai.

- verčiama kaip:
It is not|It isn't|It's not - verčiama kaip:
He's not|He isn't|He is not - verčiama kaip:
She isn't|She is not|She's not - verčiama kaip:
He is not|He isn't|He's not - verčiama kaip:
She's not|She is not|She isn't - verčiama kaip:
It isn't|It is not|It's not - verčiama kaip:
I aren't|I am not|I'm not - verčiama kaip:
You are not|You're not|You aren't - verčiama kaip:
She is not|She's not|She isn't - verčiama kaip:
He isn't|He is not|He's not - verčiama kaip:
It's not|It is not|It isn't - verčiama kaip:
You aren't|You are not|You're not - verčiama kaip:
I'm not|I am not|I aren't - verčiama kaip:
I am not|I'm not|I aren't - verčiama kaip:
You're not|You are not|You aren't - verčiama kaip: