Anglų kalbos kursas: Routine

2. TELLING THE TIME

TELLING THE TIME - laiko pasakymas

Yra du laiko sakymo būdai: britiškasis ir elektroninio laikrodžio. Pradėsime nuo britiškojo, nes jis tikrai žymiai labiau paplitęs.

Pirmiausia išmok reikalingiausius žodžius. 

- verčiama kaip:
minute - verčiama kaip: minutė
half - verčiama kaip: pusė
to - verčiama kaip: iki
midday - verčiama kaip: vidurdienis
o'clock - verčiama kaip: valanda (kai sakome laiką, pvz.: dabar trečia valanda)
quarter - verčiama kaip: ketvirtis (15 min)
past - verčiama kaip: po
midnight - verčiama kaip: vidurnaktis
hour - verčiama kaip: valanda (kai nusakome laiko tarpą, pvz.: kiek? tris valandas)

What is the time? / What time is it? - Kiek dabar valandų?

It's + minučių skaičius + past/to + valandų skaičius,pvz.:
3.10 - It's ten (minutes) past three. 
2.40 - It's twenty (minutes) to three. 

Jeigu yra lygiai pirma, antra, trečia ir t.t. valanda, anglai prideda žodį o'clock, pvz.: It's three o'clock.

Jeigu yra 15 min po arba iki valandos, anglai naudoja žodį a quarter, pvz.: It's a quarter past two (2:15), It's a quarter to two (1:45).

Jeigu yra pusė keturių, anglai sako It's half past three (pusė po trijų), kitaip nei mes. 

Jeigu yra dvylikta valanda, anglai sako It's midday (vidurdienis), It's midnight (vidurnaktis).

Anglai valandas rašo 24 valandų skalėje, tačiau sako 12 valandų skalėje. Jeigu sako valandas nuo vidurnakčio iki vidurdienio prideda a.m. /ei em/, jeigu sako valandas tarp vidurdienio ir vidurnakčio, prideda p.m. /pi: em/, pvz.:
4:00 - It's four a.m.
16:00 - It's four p.m.

- verčiama kaip:

Elektroninio laikrodžio variantas labai paprastas. Taip kaip užrašyta, taip ir skaitom. 
10:15 - It's ten fifteen a.m.
3:45 - It's three forty-five a.m.
14:40 - It's two forty p.m.
23.11 - It's eleven eleven p.m.

Minutės tarp 1 ir 9 sakomos prieš skaičių pasakant 'oh' - nulis, pvz.:
15:05 - It's three oh five p.m.
2:02 - It's two oh two a.m. 


- verčiama kaip: