Anglų kalbos kursas: Routine

3.4 Practice - translate sentences

Dabar išversk šiuos sakinukus apie filmą į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
Then she leaves for work. - verčiama kaip: Tada ji išeina į darbą.
She eats pasta with meat or fish with rice and vegetables. - verčiama kaip: Ji valgo makaronus su mėsa arba žuvį su ryžiais ir daržovėmis.
She has dinner at six. - verčiama kaip: Ji vakarieniauja šeštą.
She works a lot. - verčiama kaip: Ji daug dirba.
If she doesn't do that, she can't get up the next morning. - verčiama kaip: Jeigu ji to nepadaro, negali atsikelti kitą rytą.
She has a shower, eats an egg and has a cup of coffee. - verčiama kaip: Ji maudosi duše, suvalgo kiaušinį ir išgeria puodelį kavos.
Sophie is a family doctor. - verčiama kaip: Sofija yra šeimos gydytoja.
She starts work at seven o'clock. - verčiama kaip: Ji pradeda darbą septintą valandą.
She doesn't do much because she is usually very tired. - verčiama kaip: Ji nieko daug neveikia, nes paprastai būna labai pavargusi.
She goes to bed very early. - verčiama kaip: Ji eina miegoti labai anksti.
She sometimes works at the weekends, too. - verčiama kaip: Ji kartais dirba ir savaitgaliais.
She gets up very early, at 5:30. - verčiama kaip: Ji labai anksti keliasi, pusę šešių.
She always wants to sleep in the morning. - verčiama kaip: Ji visada ryte nori miegoti.
She finishes work at three o'clock but she often works late. - verčiama kaip: Ji baigia darbą trečią valandą, bet dažnai dirba po darbo valandų.
She usually comes home at 5:15 or 5:30. - verčiama kaip: Ji dažniausiai grįžta namo po penkių penkiolika arba pusę šešių.
She usually has a salad or a sandwich for lunch. - verčiama kaip: Ji dažniausiai pietums valgo salotas arba sumuštinį.
She hates that. - verčiama kaip: Ji negali to pakęsti.
She has lunch at eleven o'clock. - verčiama kaip: Ji pietauja vienuoliktą valandą.
She reads a book, talks to her friends on the phone, surfs the net or watches TV. - verčiama kaip: Ji skaito knygą, kalbasi su draugais telefonu, naršo internete arba žiūri televizorių.