Anglų kalbos kursas: Nice to meet you

3. ARTICLE THE

ARTICLE THE - Artikelis the

Artikelis 'the' yra žymimasis artikelis. Jis naudojamas ir vienaskaitoje, ir daugiskaitoje, ir su nesuskaičiuojamais daiktavardžiais. Jį naudojame:

1. Kai kažką minime nebe pirmą kartą, pašnekovas supranta, kad kalbame apie tą patį daiktą, žmogų, gyvūną ar pan., pvz.: This is a room. The room is big. (Tai yra kambarys. Tas pats kambarys, apie kurį ką tik kalbėjau, yra didelis.)

2. Su vietos aplinkybe, pvz.: They are on the beach. (Jie yra papludimyje.) Jeigu su vietos aplinkybe naudojame artikelį a/an, reiškia turime omenyje 'viename iš daugelio; bet kuriame', pvz.: They are in a computer class. (Jie vienoje iš kompiuterių klasių.)

3. Su unikaliais ir vienetiniais daiktais, dalykais, pvz.: The Royal Pavilion. 

4. Kai sakiniu sukonkretinamas kažkoks dalykas, pvz.: The town we are in is Brighton. (Miestas, kuriame esame, yra Braitonas. Sukonkretinta, ne bet koks miestas, o tas, kuriame esame.)

Nepamiršk, kad nenaudojame jokio artikelio su vardais, įvardžiais (I, you ir t.t.), būdvardžiais, miestais ir geografiniais šalių pavadinimais. 

APIBENDRINU:
Vienaskaita suskaičiuojami daiktavardžiai: minim pirmą kartą, nesukonkretinta, neunikalu, vietos aplinkybė su prasme 'viename iš daugelio' - a\an, minim vėliau, kažkas sukonkretinta, unikalu, vietos aplinkybė - the. Pvz.: This is a room. The room is my sister's. (Tai yra kambarys. Ką tik minėtas kambarys yra mano sesers.) I like walking in a park. (Man patinka vaikščioti parke. Bet kokiame.)
Nesuskaičiuojami daiktavardžiai: minim pirmą kartą, nesukonkretinta, vietos aplinkybe su prasme bet kokiame - jokio artikelio, minim kažką vėliau, kažkas sukonkretinta, unikalu, vietos aplinkybė - the. Pvz.: I like coffee. (Man patinka kava, bet kokia.) The coffee I like is black. (Kava, kurią mėgstu juoda. - sukonkretinta). 
Daugiskaitaminim pirmą kartą, nesukonkretinta, vietos aplinkybe su prasme bet kokiuose - jokio artikelio, minim kažką vėliau, kažkas sukonkretinta, unikalu, vietos aplinkybė - the. I like dogs. (Mėgstu šunis. - bet kokius). The dogs over there are my sister's. (Ten esantys šunys yra mano sesers.)


- verčiama kaip: