Anglų kalbos kursas: Nice to meet you

2.4 Practice - translate sentences

Pabandyk išversti į anglų kalbą paprastus sakinukus apie kalbų mokyklą. Apvertęs kortelę, pasitikrink, ar išvertei teisingai.

- verčiama kaip:
It is a big school with about 300 students. - verčiama kaip: Tai - didelė mokykla su maždaug 300 studentų.
They visit Brighton Pier, Clock Tower or the Royal Pavilion. - verčiama kaip: Jie lanko Braitono tiltą, Laikrodžio bokštą arba Karališką paviljoną.
After classes they are on the beach. - verčiama kaip: Po pamokų jie būna paplūdimyje.
The student house is near the school. - verčiama kaip: Studentų namas yra šalia mokyklos.
The students are from different countries. - verčiama kaip: Studentai yra iš skirtingų šalių.
Welcome to Brighton. - verčiama kaip: Sveiki atvykę į Braitoną.
The teachers are very good and friendly. - verčiama kaip: Mokytojai yra labai geri ir draugiški.
It is a wonderful town. - verčiama kaip: Tai - nuostabus miestas.
It is good for learning English. - verčiama kaip: Jis tinkamas mokytis anglų kalbos.
This is a language school. - verčiama kaip: Tai - kalbų mokykla.
Students are in class, in a library, in a computer room or in a student house. - verčiama kaip: Studentai būna pamokoje, bibliotekoje, kompiuterinėje arba studentų name.
It is in the south of England. - verčiama kaip: Jis yra Anglijos pietuose.
It is on the coast. - verčiama kaip: Jis yra pakrantėje.