Anglų kalbos kursas: Jobs

3. WHERE ARE YOU FROM?

WHERE /wea/ ARE YOU FROM? - Iš kokios tu šalies/miesto? 

Where are you from? naudojamas, kai norime sužinoti, kokioje šalyje/kokiame mieste žmogus yra gimęs arba iš kokios šalies/miesto atvažiavęs.

I am from... - Aš iš...

A: Where are you from? - Iš kur jūs? 
B: I am from Vilnius. - Aš iš Vilniaus.
A: Where is Vilnius? - Kur yra Vilnius?
B: Vilnius is in Lithuania /liθju'einja/. - Vilnius yra Lietuvoje. 

Prielinksnis from reiškia 'iš', pvz.: from Vilnius - iš Vilniaus.
Prielinksnis in nurodo kur, pvz.: in Vilnius - Vilniuje. 

Pasiklausyk, kaip angliškai tariame Lithuania - Lietuva. 

- verčiama kaip:
big - verčiama kaip: didelis
around - verčiama kaip: aplink
England - verčiama kaip: Anglija
Lithuania - verčiama kaip: Lietuva
exciting - verčiama kaip: žavingas, jaudinantis
here - verčiama kaip: čia
cold - verčiama kaip: šalta
good for - verčiama kaip: geras, tinkamas (kam)
Helsinki - verčiama kaip: Helsinkis
I love - verčiama kaip: labai mėgstu, myliu
buildings - verčiama kaip: pastatai
in - verčiama kaip: naudojamas vietai nusakyti 'in Vilnius' - Vilniuje
London - verčiama kaip: Londonas
beaches - verčiama kaip: paplūdimiai
where - verčiama kaip: kur
beautiful - verčiama kaip: gražus
I live - verčiama kaip: gyvenu
Barcelona - verčiama kaip: Barselona
countryside - verčiama kaip: užmiestis
this - verčiama kaip: šis, ši
but - verčiama kaip: bet
and - verčiama kaip: ir
Oxford - verčiama kaip: Oksfordas
Finland - verčiama kaip: Suomija
city - verčiama kaip: didmiestis
hospital - verčiama kaip: ligoninė
wonderful - verčiama kaip: nuostabus
Spain - verčiama kaip: Ispanija
from - verčiama kaip: iš