Anglų kalbos kursas: Jobs

2. ARTICLE - theory

ARTICLE - artikelis

Deja, anglų kalboje yra artikeliai, kuriuos reikia vartoti, jų negalima tiesiog praleisti :)

Kol kas susipažinkime su pirmuoju (nežymimuoju) artikeliu a/an. Šis artikelis kilo iš žodžio ONE - 'vienas'. Jį naudojame tik su suskaičiuojamais daiktavardžiais vienaskaitoje, kitaip tariant su tais daiktais, gyvūnais, žmonėmis, kuriuos galime suskaičiuoti, t.y. galime sakyti 'vienas namas', 'du namai' ir t.t. Cukrus, šokoladas, laikas, kava, pinigai yra neskaičiuojami, nes nesakome 'vienas pinigas', 'du pinigai' ir t.t. Vadinasi, jeigu daikto suskaičiuoti negalime, su juo a/an nevartojame. 

Prieš žodžius, prasidedančius balse, naudosime an (tariame /en/), o prieš žodžius, prasidedančius priebalse, naudosime a (tariame /e/), pvz.: an office worker, a doctor.

Parinkdami a arba an žiūrime į žodžio tarimą, ne rašybą, pvz.: žodis UNIFORM, pirma raidė u yra balsė, bet žodis tariamas /ju:niform/, pirma raidė priebalsė, todėl artikelis yra a uniform

Jeigu prieš daiktavardį yra būdvardis, artikelis išsikelia prieš jį, pvz.: a good doctor (geras daktaras).

Artikelio a/an nenaudosime su vardais, miestais ir šalių pavadinimais!

- verčiama kaip: