Anglų kalbos kursas: Jobs

8. HOW OLD ARE YOU?

HOW OLD ARE YOU? - Kiek tau metų?

Išvertus šią frazę pažodžiui, ji reiškia 'Koks tu senas?'. 

Atsakymas: I am 40 years old / I am 40. - Man keturiasdešimt. (Esu 40 metų senumo.) 

year - metai (vns.); years - metai (dgs.)
month - mėnuo; months - mėnesiai
day - diena; days - dienos

Pasiklausyk šių žodžių ir frazių ir juos išmok. 

- verčiama kaip:
Tom is three days old. - verčiama kaip: Tomui trys dienos.
How old is Ann? - verčiama kaip: Kiek Anai metų?
year - years - verčiama kaip: metai (vns.) - metai (dgs.)
He is 21 years old. / He's 21. - verčiama kaip: Jam dvidešimt vieneri.
month - months - verčiama kaip: mėnesis - mėnesiai
She's six months old. - verčiama kaip: Jai šeši mėnesiai.
How old are you? - verčiama kaip: Kiek tau metų?
day - days - verčiama kaip: diena - dienos
How old is John? - verčiama kaip: Kiek Džonui metų?
I am 35. / I'm 35 years old. - verčiama kaip: Man 35.