Anglų kalbos kursas: Jobs

7. NUMBERS 100-...

Išmok likusius skaičius.

Skaičiuojant šimtus, pridedame žodį HUNDRED 'šimtas', kiek šimtų bebūtų, jokia daugiskaitos galūnė neprisideda, t.y. one hundred, two hundred ir t.t. Sakant skaičius, tarp šimto ir dešimčių įterpiamas žodis AND, pvz.: one hundred and forty-five.

Skaičiuojant tūkstančius, pridedame žodį THOUSAND 'tūkstantis', kiek tūkstančių bebūtų, jokia daugiskaitos galūnė neprisideda, t.y. one thousand, two thousand ir t.t. Tūkstančius anglai atskiria kableliu!, pvz.: 2,300 - two thousand three hundred

Taip pat, galūnės neprisideda skaičiuojant milijonus - MILLION - ir milijardus - BILLION, pvz.: one million, two million, one billion, two billion.

Išmok tarti šiuos skaičius. 

- verčiama kaip:
four billion - verčiama kaip: keturi milijardai
two thousand - verčiama kaip: du tūkstančiai
one hundred - verčiama kaip: šimtas
three million - verčiama kaip: trys milijonai