Anglų kalbos kursas: Jobs

4.4 John

Tavęs laukia paskutinis tekstas. Vėl pirmiausia išmok žodžius. 

- verčiama kaip:
cold - verčiama kaip: šalta
very - verčiama kaip: labai
here - verčiama kaip: čia
Helsinki - verčiama kaip: Helsinkis
Oxford - verčiama kaip: Oksfordas
winter - verčiama kaip: žiema
Finland - verčiama kaip: Suomija
countryside - verčiama kaip: užmiestis
sport - verčiama kaip: sportas
good for - verčiama kaip: geras, tinkamas (kam)
around - verčiama kaip: aplink
here|from|very|and - verčiama kaip: čia|iš|labai|ir
winter|sport|cold|here - verčiama kaip: žiema|sportas|šalta|čia
Oxford|Barcelona|Paris|Helsinki - verčiama kaip: Oksfordas|Barselona|Paryžius|Helsinkis
around|from|where|also - verčiama kaip: aplink|iš|kur|taip pat
countryside|city|beaches|buildings - verčiama kaip: užmiestis|didmiestis|paplūdimiai|pastatai
Finland|England|Spain|France - verčiama kaip: Suomija|Anglija|Ispanija|Prancūzija
cold|big|exciting|good for - verčiama kaip: šalta|didelis|žavingas, jaudinantis|tinkamas (kam)

Pasiklausyk įrašo. Po to, pasiklausyk įrašo dar kartą su tekstu.

- verčiama kaip:

My name is John. I am a businessman. I'm from Oxford but I live in Helsinki, in Finland. It's very cold here, but the countryside around Helsinki is beautiful and it's good for winter sport. 

- verčiama kaip:

Perskaityk teiginius ir pažymėk, ar jie teisingi TRUE ar neteisingi FALSE.

- verčiama kaip:
It's cold in Helsinki. - verčiama kaip: true|false
John is from Oxford. - verčiama kaip: true|false
John is in London. - verčiama kaip: false|true
John is a businessman. - verčiama kaip: true|false
John is a student. - verčiama kaip: false|true
The countryside is beautiful. - verčiama kaip: true|false
Helsinki is good for winter sport. - verčiama kaip: true|false